Evalueringsmøte av fotballsesongen

Fotballgruppa

Evalueringsmøte for lagledere og trenere avholdes på klubbhuset
Åkrestrømmen onsdag 11. november kl. 19:00.
Alt av utstyr (drakter, vester baller etc.) skal leveres inn denne dagen hvis ikke annet er avtalt.
Drakter og vester MÅ være vasket!
Kaffe og biteti.

Styret.