Bli medlem

Vi håper du ønsker å være medlem av Rendalen Idrettslag. Medlemskapet er en vesentlig del av idrettslagets inntekt.

Du får ikke noe verv uten å bli forespurt først. De som er med selv eller har barn med i aktiviteter må i tillegg påregne egen treningsavgift og noe dugnadsarbeid.

Alle aktive må betale medlemskontingent fordi Ril betaler forsikring for sine medlemmer. Uten gyldig medlemskap, gjelder ikke forsikringen for den enkelte.

Rendalen Idrettslag setter veldig pris på de som støtter oss, og sier tusen takk!

Vær vennlig og skriv på giro eller i tekstfeltet(nettbank) hvem i familien det er betalt kontingent for, og fødselsdato(dd.mm.åååå) på alle disse. Dette fordi vi plikter å registrere våre medlemmer til Norges Idrettsforbund.

Hvis det ikke blir plass i tekstfeltetet i nettbanken, send mail til «post@rendalenidrettslag.no» med navn og fødselsdato på alle det er betalt for. Merk eposten «medlemskontigent 2019».

Medlemskontingent 2019:

Navn………………………… Født dato:………

Navn………………………… Født dato:………

Navn………………………… Født dato:………

Navn………………………… Født dato:………

Prisen for medlemskap i 2019 er: 

     Barn (under 18 år)              kr. 100,-

    Voksne                                       kr. 200,-

     Familie                                       kr. 500,-

 Betales til konto nr: 1850 05 30509