Alle innlegg av RIL

Klubb klær

Frist for bestilling er 20. oktober.

Det er mulig å prøve tilsvarende klær på Alvdal-Tynset sport.

Gå inn på Her

du bestiller og betaler i nettbutikken. Så henter du varene dine på på sporten.

Bestillingstid ca 8 uker.

Ekstraordinært årsmøte

21. mai kl 18:00 i Kommunehuset

Saksliste:

  1. godkjenne de stemmeberettigede
  2. godkjenne innkalling og saksliste
  3. velge ordstyrer samt 2 til å underskrive protokollen
  4. valg av leder i fotballgruppa

Papirer kan fås ved å kontakte Nina Kværnæs, 95960594, kvnina@hotmail.com

VELKOMMEN!