Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Vardhammaren 586 moh

Kassa er på plass!

UTM koordinater: 6852124N 615390Ø

DENNE TOPPEN ERSTATTER SVANKLETTEN !!

Etter at vi har hatt henvendelse fra Rendalen kommune og Fylkesmannen i Hedmark har turgruppa besluttet å flytte turkassa som skulle vært plassert på Svankletten til Vardhammaren. Dette av hensyn til en rødlistet art som er sårbar for forstyrrelser i aktuell periode.

Klippekortet er ikke endret, så klipp kortet  der det står

Vardhammaren 586moh

Svankletten.   

Veibeskrivelse:

Les mer

Øvre Ørsjøtjønna 758 moh

Kassa er på plass! 

Fin å kombinere med Tobakkstjønna.

UTM koordinater: 6855372N 636517Ø

Øvre Ørsjøtjønna 758moh

Veibeskrivelse:

 

Les mer

Tobakkstjønna 795 moh

Kassa er på plass! 

Fint å kombinere med Øvre Ørsjøtjønna.

UTM koordinater: 6856330N 635852Ø

Tobakkstjønna 795 moh

Veibeskrivelse:

 

Les mer

Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd

HURRA!! Vi har fått en gla`beskjed! Vi fikk innvilget søknaden vår om spillemiddeltilskudd til anlegget på Kværnesodden! Det vil si at vi har fått et tilsagn på inntil kr 98 000. TUSEN TAKK til RENDALEN KOMMUNE for god hjelp og oppfølging. Vi gleder oss til å ta i bruk anlegget!

Les mer

Årsmøte gjennomført

Årsmøte ble gjennomført tirsdag 24.april på Mistra Hotell.

Etter forslag fra et av medlemmene, ble det enstemmig vedtatt at Rendalen Idrettslag skal sette inn et varslingsystem  i sitt organisasjonskart, slik at medlemmer har mulighet til å varsle om trakassering, mobbing og seksuelle overgrep hvis det skulle forekomme.

Det ble ikke valgt ny leder. Jeg fungerer fortsatt i vervet, i påvente av en ny kandidat.  Under finner du protokoll fra møtet.

Referat årsmøtet 2018 pdf

Linda Døsen

Les mer