Nyheter

Rendalen Idrettslag (RIL) har som hovedmål å gi alle innbyggere i kommunen et allsidig og godt aktivitetstilbud.

Salg av Klubbhuset – Åkrestrømmen – frist 26.4.16

Etter årsmøtevedtak fikk styret fullmakt til å gå videre med et evt salg av klubbhuset etter bestemte kriterier.

Det ble holdt visning/infomøte på klubbhuset fredag, 15.4 kl. 1500. Interessenter som ikke kunne møte, men ønsker info, se vedlegg.Visningsdokument 15.4.16

Les mer

Avholdt årsmøte i RIL den 31.3.2016

Vedlagt møtereferat, samt godkjent arbeidsplan, årsmelding og organisasjonsplan. Valget ble som valgkomiteen innstilte på – vedlagt. Vedlagt også ny LOV for RIL, godkjent på årsmøtet og siden av Hedmark idrettskrets den 7.4.16. Underskrevet Årsmøtereferat RIL Organisasjonsplan RIL 2016 Årsmelding RIL 2015 Valgkomiteens innstilling 2016 Lov for RIL 31 3 2016 Godkjent Arbeidsplan RIL 2016

Les mer

Oddbjørn Hagens minnepokal

Kari J. Høye ble på RIL sitt årsmøte tildelt Oddbjørn Hagens minnepokal.    

Overrekkelse av pokalen til Kari.
Overrekkelse av pokalen til Kari.

Vel fortjent etter å ha bidratt i flere verv i RIL, nesten sammenhengene, siden åtti tallet.                        RIL har mange som står på, men vi syntes Kari sin innsats fortjente en ekstra oppmerksomhet.                  Kari sitter nå som leder i turgruppa, siden 2009, og fortsetter med det.

Vi gratulerer med utmerkelsen, og håper hun fortsetter å ha det moro i dette vervet framover.

Les mer

Årsmøte RIL, torsdag 31. mars kl. 1830 på Storsjøsenteret

Dokumenter til årsmøtet (kommer mer etter hvert):

Saksliste årsmøte 2016 Årsmelding RIL 2015 Valgkomiteens innstilling 2016 Arbeidsplan RIL 2016 Lov for RIL 31.3.2016Organisasjonsplan RIL 2016

Les mer

Moraløpet avlyst.

Moraløpet som først ble flyttet til første helga etter påske, er nå bestemt at blir avlyst. Vi håper på bedre lykke neste år. God påske.

Les mer